Блог

Підкуп журналістів, або Політика брудними методами

Діяльність органів місцевого самоврядування – це передусім управління справами територіальної громади, ухвалення ефективних і справедливих рішень в інтересах громадян. Робота органів місцевого самоврядування та її службовців – це форма служіння народу.

Діяльність засобів масової інформації – це незалежна професійна робота, що спрямована на об’єктивне висвітлення суспільно важливих процесів, в т.ч. роботи органів влади.

Для запобігання впливу на ЗМІ із боку влади, в т.ч. для унормування питань передання матеріальних засобів в користування ЗМІ та її працівників, було ухвалено Закон України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”. Цим нормативно-правовим актом встановлено підстави і розміри виплат з державного та місцевого бюджетів, а також унормовано інші питання соціального захисту журналістів.

Прочитавши статтю “Совість в конверті, або Як мер Полтави журналістів “купляв”, я звернув увагу на наступні порушення вимог закону.

Основоположні принципи здійснення влади  визначені у відповідності до ч. 2 ст. 19 Конституції України, ч. 3 ст. 24, ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно із якими,  органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України. Міський голова у межах своєї компетенції забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади. При цьому, в нормі закону, що визначають права міського голови, відсутні такі повноваження як визначення нагород і вручення відзнак фізичним і юридичним особам.

Надання грошових коштів та матеріальних цінностей від місцевої влади фізичним і юридичним особам чітко регламентовано.

Згідно із законом, органи місцевого самоврядування мають право на надання матеріальної допомоги (в т.ч. грошових коштів) виключно:

інвалідам (пп.9 п. А ч. 1 ст. 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”),

громадянам, які мають потребу в житлі, власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті (пп. 3 п. 1 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”);

випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності у працевлаштуванні (пп. 5 п. б ч. 1 ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування”);

на забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти (пп. 6 п. б ч. 1 ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування”);

інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів;

відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва (пп. 2 п. а ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”);

на похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; 

подання допомоги на поховання громадян (пп. 4 п. а ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”);

особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (пп. 2-1 п. б ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”);

надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства (пп. 3 п. б ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”);

громадянам, які постраждали від стихійного лиха (пп. 5 п. б ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”);

особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду (пп. 10 п. б ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”).

Як бачите, журналістів у цьому списку немає. Тобто, якщо гроші, які були роздані Полтавським міським головою у конвертах журналістам виділялися з бюджету, то цілком очевидно, що має місце нецільове використання грошових коштів місцевого бюджету. Це діяння, в залежності від розміру бюджетних коштів, які були предметом протиправних посягань, утворюють склад злочину, передбаченого ст. 210 КК України, або склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 164-12 КпАП.

Зовсім інша річ, якщо грошові кошти на нагороди журналістам були витрачені з партійної каси. До речі, про це свідчать конверти з символікою партії “Совість України”, про що пише автор статті “Совість в конверті, або Як мер Полтави журналістів «купляв».

 Окрім аморальності цієї поведінки мера, можливими  є порушення:

  • Закону України “Про політичні партії в Україні” (згідно зі ст. 12 цього закону, політичні партії можуть надавати матеріальну підтримку виключно молодіжним, жіночим та іншим об’єднанням громадян);
  • Закону України “Про місцеві вибори” (у відповідності до нього, встановлено час передвиборчої агітації та заборону здійснювати агітацію органам місцевого самоврядування та в належних їх приміщеннях).
  • статуту політичної партії “Совість України”.

Серед іншого варто звернути увагу і на можливі порушення вимог закону щодо оподаткування доходів фізичних осіб. Полтавська міська рада, здійснюючи виплати грошових коштів фізичним особам, у цьому випадку є податковим агентом і зобов’язана здійснити нарахування та утримання податку з доходів фізичних осіб.

Наведене вище переконливо свідчить, на мою думку, про грубе порушення вимог закону з боку Олександра Мамая, що обіймає посаду Полтавського міського голови. Також ці правопорушення могли вчинятись за співучасті працівників Полтавської міської ради. Це повинно стати предметом вивчення для правоохоронців.

Для перевірки обставин цієї діяльності потрібно спрямувати інформаційні запити до Полтавської міської ради та партії “Совість України” в частині з’ясування джерел походження коштів, що були вручені журналістам, а також ініціаторів такого “нагородження”.

Якщо О.Мамай визнає в правоохоронних органах, що ці грошові кошти надавались журналістам із метою втрутитись у їх професійну діяльність (запобігти негативним матеріалам, критиці, “купити” лояльність), то в такому випадку ці дії становитимуть склад злочину, передбаченого ст. 171 Кримінального кодексу України.

Варто також наголосити, що за певних обставин необхідно також звернути увагу на порушення вимог Законів України “Про запобігання корупції” та “Про місцеве самоврядування”.

Боротись із зловживаннями у владі можна такими способами (кожен із них може бути самостійним або використовуватись комплексно):

  • направленням до органів прокуратури заяви-повідомлення про злочин (на підставі ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронні органи зобов’язані невідкладно внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове слідство);
  • направленням до органів прокуратури заяви про необхідність складання протоколу про адміністративні правопорушення;
  • направленням до органів прокуратури заяви про перевірку обставин у частині порушення антикорупційного законодавства;
  • направленням до податкових органів заяви про перевірку фактів правильності нарахування та сплати податків;
  • підготовкою і внесенням на розгляд Полтавської міської ради проекту рішення “Про недовіру міському голові” (таке рішення може подати будь-який депутат, постійна комісія або громадяни в порядку місцевої ініціативи. Для ухвалення цього рішення необхідним є більшість голосів депутатів. Рішення приймається відкритим поіменним голосуванням);
  • поданням до Полтавського міського суду адміністративного позову про визнання дій міського голови незаконними (на підставі ч.ч. 2, 9 ст. 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” повноваження міського голови можуть бути достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міського голови).

 

Я переконаний, що критика влади та переслідування порушень і порушників закону є не лише правом, а часто й обов’язком громадян. Саме активні дії допоможуть зробити владу справедливою, законною та ефективною. Важливу роль у цьому процесі відіграють засоби масової інформації та журналісти. Правдиві та незалежні журналісти.

Андрій Осіпов, експерт Інституту Політичної Освіти, для “Ні корупції!”